Klon af L. Ron Hubbard Billeder: Biografisk tidslinje-lysbilledshow, Scientologis grundlægger og forfatter af Dianetik
L. RON HUBBARD BOOKS

L. Ron Hubbard
En introduktion
(fortsat)

 

Hans tidligere bedrifter er ikke mindre imponerende. Som omrejsende barnstorming-pilot i 1930’erne, var han kendt som ”Lynet”, og han slog mange lokale rekorder i langtids svæveflyvning. Som leder af ekspeditioner er han anerkendt for at have ledet den første komplette mineralogiske undersøgelse i Puerto Rico under den amerikanske stats protektion, og hans navigatoriske notater bliver stadig brugt i vejledninger for søfarende i Britisk Columbia. Hans eksperimenter med navigering ved hjælp af radiobølger på et tidligt stadie dannede senere grundlag for LORAN systemet (Long Range Navigational System – navigering ved hjælp af radiobølger). Som fotograf gennem hele sit liv er hans billeder blevet udstillet i gallerier på to kontinenter. Den komplette udstilling af hans fotografier tiltrækker stadig tusindvis af besøgende hvert år.

Jeg har set tilværelsen ovenfra og ned, og nedefra og op. Jeg ved, hvordan den ser ud fra begge sider, og jeg ved, at der er visdom, og at der er håb.  
  – L. Ron Hubbard

Blandt alle sine forskellige forskningsområder udviklede og kodificerede L. Ron Hubbard blandt andet en administrativ teknologi, som i øjeblikket bruges af mere end 200.000 organisationer over hele verden – heriblandt multinationale firmaer, velgørende organisationer, politiske partier, skoler, ungdomsklubber og hundredvis af mindre virksomheder. På samme måde bruges L. Ron Hubbards internationalt anerkendte uddannelsesmetoder af tusindvis af akademiske institutioner, mens hans ligeså anerkendte program til rehabilitering af stofmisbrugere beviseligt er 3 gange mere effektivt end andre eksisterende programmer.

På trods af disse imponerende kendsgerninger er en beskrivelse af L. Ron Hubbard ikke komplet uden en forståelse af det, som blev hans livsværk: Dianetik og Scientologi. Scientologi Kirken, som repræsenterer åndelig frihed for millioner af mennesker verden over, står i dag som den kraft, der mest effektivt arbejder for positive ændringer i verden. Medlemmerne kommer fra alle sociale lag og kulturer. Når man taler om L. Ron Hubbards opdagelser med hensyn til menneskets sind og ånd, så taler man til syvende og sidst om det filosofiske grundlag for alt, hvad han opbyggede: bedre uddannelse, byer uden kriminalitet, skoleområder uden stoffer, stabile og etiske organisationer og en genoplivning af kulturen gennem kunstarterne – alt dette og mere til blev muliggjort på grund af gennembruddene inden for Dianetik og Scientologi.

De følgende sider er skrevet for at give en fornemmelse af L. Ron Hubbard og hans bedrifter på de mange områder, han arbejdede med. Han målte altid, hvor vellykket en ide var, udfra hvor anvendelig den var, og det er der blevet lagt vægt på hele vejen igennem. Men når man kigger på, hvor meget han opnåede – som forfatter, underviser, humanist, administrator og kunstner – kan en sådan omtale ikke blive fuldstændig. Hvordan kan man på nogle få sider gengive indflydelsen fra én, der har berørt så mange så dybt? Ikke desto mindre er dette kortfattede portræt skrevet i den ånd, som reflekteres i hans udtalelse: ”Hvis ting var lidt bedre kendt og forstået, ville vi alle leve lykkeligere liv.”