Biografische Diavertoning van het leven van L. Ron Hubbard, Grondlegger van Scientology & Auteur van Dianetics
L. RON HUBBARD BOOKS

L. Ron Hubbard
Een introductie
(vervolg)

 

Zijn eerdere prestaties zijn eveneens indrukwekkend. Als een reizende stuntpiloot in de jaren dertig stond hij bekend als “Flash” en verbeterde hij plaatselijke zweefvliegrecords. Als expeditieleider werd aan hem het eerste mineralogisch onderzoek in Puerto Rico toevertrouwd, onder toezicht van de Amerikaanse overheid, en zijn aantekeningen over navigatie leven nog altijd voort in de maritieme gidsen voor Brits Columbia. Zijn experimenten met radiopeiling vormden later de basis voor het Long Range Navigational System, LORAN (= een navigatiesysteem voor lange afstanden). Tijdens zijn gehele leven fotografeerde hij. Werk van hem was te zien in galerieën op twee continenten en zijn gehele collectie trekt nog steeds jaarlijks tienduizenden bezoekers in reizende en vaste exposities.

Ik heb het leven vanaf de bovenkant en de onderkant gezien. Ik weet hoe het er van beide kanten uitziet. En ik weet dat er wijsheid en hoop is.
– L. Ron Hubbard

Op andere onderzoeksterreinen heeft Hubbard een bestuurlijke technologie ontwikkeld en gecodificeerd, die tegenwoordig wordt gebruikt door meer dan tweehonderd duizend organisaties over de gehele wereld, waaronder multinationals, liefdadigheidsinstellingen, politieke partijen, scholen, jeugdverenigingen en tal van kleine bedrijven. Ook worden de internationaal erkende onderwijsmethoden van Hubbard gebruikt door meer dan honderd duizend docenten en zijn eveneens geprezen rehabilitatieprogramma voor drugsverslaafden heeft bewezen tenminste drie maal effectiever te zijn dan andere soortgelijke programma’s.

Hoe indrukwekkend deze cijfers ook mogen zijn, de beschrijving van L. Ron Hubbard is niet volledig zonder aandacht te schenken aan datgene wat zijn levenswerk zou worden: Dianetics en Scientology. De meest doeltreffende kracht ter wereld voor verandering in positieve zin, de Scientology Kerk, vertegenwoordigt geestelijke vrijheid voor miljoenen mensen over de gehele wereld. Het zijn mensen met geheel verschillende achtergronden, behorende tot diverse culturen en afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Bovendien, wanneer men spreekt over de ontdekkingen van L. Ron Hubbard in verband met het menselijk verstand en de geest, spreekt men uiteindelijk over de filosofische basis van alles wat hij tot stand heeft gebracht: beter onderwijs, misdaadvrije steden, drugsvrije universiteiten, stabiele en ethische organisaties en culturele heropleving door kunst; dit alles en nog veel meer werd mogelijk gemaakt door de doorbraken van Dianetics en Scientology.

De volgende bladzijden zijn bedoeld om een idee te geven van L. Ron Hubbard en zijn prestaties op de talrijke gebieden die zijn werk omvat. Omdat hij zelf altijd het succes van een idee uitdrukte in de mate van uitvoerbaarheid, wordt dat punt overal benadrukt. Wanneer men echter in acht neemt wat hij heeft bereikt als schrijver, onderwijskundige, filantroop, bestuurskundige en kunstenaar, kan geen enkele beschrijving volledig zijn. Hoe zou men in enkele bladzijden de invloed kunnen omschrijven van iemand die zo velen zo diep heeft geraakt? Toch is dit korte profiel van de man en wat hij heeft bereikt, samengesteld in de geest van wat Hubbard zelf heeft gezegd: “Als we de wereld wat beter zouden kennen en begrijpen, dan zouden we allemaal een gelukkiger leven leiden”.