founder_quote
L. RON HUBBARD BOOKS

L. Ron Hubbard Biografi: Scientologi kirkens religiøse grundlægger, livshistorie, videoer, uddrag og billeder

Grundlægger

HTML Title: 

Grundlægger

Det første princip i min filosofi”, skrev L. Ron Hubbard, ”er, at visdom er for enhver, der ønsker at række ud efter den. Den tjener såvel menigmand som konge, og den skal aldrig betragtes med ærefrygt.” Han tilføjede, at filosofi skal kunne bruges, fordi ”Lærdom, der skjuler sig i mugne bøger, er ikke til megen nytte for nogen og derfor værdiløs, hvis den ikke kan anvendes”.

Display Tag: 

L. Ron Hubbard Biografi: Scientologi kirkens religiøse grundlægger, livshistorie, videoer, uddrag og billeder

Grundlægger

HTML Title: 

Grundlægger

“The first principle of my own philosophy,” wrote L. Ron Hubbard, “is that wisdom is meant for anyone who wishes to reach for it.

Images: 
Display Tag: 

Л. Рон Хаббард Биография: религиозный основатель Церкви Саентологии, история, видео, цитаты и иллюстрации

Основатель

HTML Title: 

Основатель

«Первый принцип моей философии, — писал Л. Рон Хаббард, — состоит в том, что мудрость предназначена для каждого, кто пожелает протянуть к ней руку. Она в равной степени является служанкой простолюдина и короля, и к ней ни в коем случае не следует относиться с благоговением». Он добавлял также, что философия должна быть применимой на практике, поскольку «знания, запертые в покрытых плесенью книгах, мало полезны кому-либо, и, следовательно, они ничего не стоят, если ими нельзя воспользоваться».

Images: 
Display Tag: 

L. ロン ハバード伝記:サイエントロジー宗教の創始者、ライフヒストリー、ビデオ、引用、写真

創設者

HTML Title: 

創設者

“The first principle of my own philosophy,” wrote L. Ron Hubbard, “is that wisdom is meant for anyone who wishes to reach for it.

Images: 
Display Tag: 

Fondatore

Fondatore

HTML Title: 

Fondatore

“The first principle of my own philosophy,” wrote L. Ron Hubbard, “is that wisdom is meant for anyone who wishes to reach for it.

Images: 
Display Tag: 

Pages

Subscribe to RSS - founder_quote