dn_around_world
L. RON HUBBARD BOOKS

El Nacimiento de Dianética

El Nacimiento de
Dianética

HTML Title: 

El Nacimiento de
Dianética

La Segunda Guerra Mundial resultó tanto una interrupción de la investigación como un mayor incentivo. Lo primero se debió a que el Sr. Hubbard tuvo que prestar servicio en el Atlántico y en el Pacífico como comandante de patrullas antisubmarinos. Lo segundo se debió a que si algo acentuaba la necesidad de una filosofía funcional para el mejoramiento humano, era el absoluto horror de ese conflicto. O como él, de manera tan sucinta, lo expresó: “El hombre padece una locura que se llama guerra”.

Images: 
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
Display Tag: 

De Geboorte van Dianetics

De Geboorte van
Dianetics

HTML Title: 

De Geboorte van
Dianetics

The Second World War proved both an interruption of research and a further impetus—the first owing to service in both the Atlantic and Pacific as a commander of antisubmarine patrols; the second because if anything underscored the need for a workable philosophy of human betterment, it was the sheer horror of that conflict. Or as he so succinctly put it, “Man has a madness and it’s called war.” Mr. Hubbard was also among the first to express concerns over what the advent of atomic weapons meant when unaccompanied by a corresponding understanding of human behavior.

Images: 
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
Display Tag: 

Dianetikks opprinnelse

Dianetikks
opprinnelse

HTML Title: 

Dianetikks
opprinnelse

The Second World War proved both an interruption of research and a further impetus—the first owing to service in both the Atlantic and Pacific as a commander of antisubmarine patrols; the second because if anything underscored the need for a workable philosophy of human betterment, it was the sheer horror of that conflict. Or as he so succinctly put it, “Man has a madness and it’s called war.” Mr. Hubbard was also among the first to express concerns over what the advent of atomic weapons meant when unaccompanied by a corresponding understanding of human behavior.

Images: 
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
Display Tag: 

El Nacimiento de Dianética

El Nacimiento de
Dianética

HTML Title: 

El Nacimiento de
Dianética

La Segunda Guerra Mundial resultó tanto una interrupción de la investigación como un mayor incentivo. Lo primero se debió a que el Sr. Hubbard tuvo que prestar servicio en el Atlántico y en el Pacífico como comandante de patrullas antisubmarinos. Lo segundo se debió a que si algo acentuaba la necesidad de una filosofía funcional para el mejoramiento humano, era el absoluto horror de ese conflicto. O como él, de manera tan sucinta, lo expresó: “El hombre padece una locura que se llama guerra”. El Sr.

Images: 
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
Display Tag: 

La naissance de la Dianétique

La naissance de la
Dianétique

HTML Title: 

La naissance de la
Dianétique

The Second World War proved both an interruption of research and a further impetus—the first owing to service in both the Atlantic and Pacific as a commander of antisubmarine patrols; the second because if anything underscored the need for a workable philosophy of human betterment, it was the sheer horror of that conflict. Or as he so succinctly put it, “Man has a madness and it’s called war.” Mr. Hubbard was also among the first to express concerns over what the advent of atomic weapons meant when unaccompanied by a corresponding understanding of human behavior.

Images: 
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
Display Tag: 

AAAA

AAAA

HTML Title: 
AAAA
AAAA
Images: 
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
Display Tag: 

Die Geburtsstunde der Dianetik

Die Geburtsstunde der
Dianetik

HTML Title: 

Die Geburtsstunde der
Dianetik

The Second World War proved both an interruption of research and a further impetus—the first owing to service in both the Atlantic and Pacific as a commander of antisubmarine patrols; the second because if anything underscored the need for a workable philosophy of human betterment, it was the sheer horror of that conflict. Or as he so succinctly put it, “Man has a madness and it’s called war.” Mr. Hubbard was also among the first to express concerns over what the advent of atomic weapons meant when unaccompanied by a corresponding understanding of human behavior.

Images: 
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
Display Tag: 

DIANETIKENS FÖDELSE

DIANETIKENS FÖDELSE

HTML Title: 

DIANETIKENS FÖDELSE

Andra världskriget visade sig bli både ett avbrott i forskningen och en ytterligare sporre att fortsätta med densamma. Det var ett avbrott såtillvida att L. Ron Hubbard var tvungen att tjänstgöra som befälhavare ombord på ubåtsjagare, både på Stilla havet och på Atlanten, och en sporre därför att krigets ohyggligheter, om något, underströk behovet av en användbar filosofi för förbättring av människan. Eller som L.

Images: 
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
Display Tag: 

La nascita di Dianetics

La nascita di
Dianetics

HTML Title: 

La nascita di
Dianetics

The Second World War proved both an interruption of research and a further impetus—the first owing to service in both the Atlantic and Pacific as a commander of antisubmarine patrols; the second because if anything underscored the need for a workable philosophy of human betterment, it was the sheer horror of that conflict. Or as he so succinctly put it, “Man has a madness and it’s called war.” Mr. Hubbard was also among the first to express concerns over what the advent of atomic weapons meant when unaccompanied by a corresponding understanding of human behavior.

Images: 
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
Display Tag: 

A Dianetika születése

A Dianetika
születése

HTML Title: 

A Dianetika
születése

The Second World War proved both an interruption of research and a further impetus—the first owing to service in both the Atlantic and Pacific as a commander of antisubmarine patrols; the second because if anything underscored the need for a workable philosophy of human betterment, it was the sheer horror of that conflict. Or as he so succinctly put it, “Man has a madness and it’s called war.” Mr. Hubbard was also among the first to express concerns over what the advent of atomic weapons meant when unaccompanied by a corresponding understanding of human behavior.

Images: 
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
banner=0
Display Tag: 

Pages

Subscribe to RSS - dn_around_world